Политика за поверителност

Политика за поверителност

Събиране и защита на личните данни


Тази декларация за защита на личните данните предоставя информация за вида, обхвата и целта на обработката на лични данни от отговорния доставчик, „C&B House“  (CBH), представлявана от ………………………………………………, с адрес на управление…………………………………….., на този уебсайт (портал , наричано по-долу „Предложение“).


При въпроси касаещи защитата на лични данни можете да се свържете с нас чрез формата за контакт в сайта.


Всеки път, когато се посещава нашия уебсайт и всеки път, когато се извиква файл, следната информация се запазва автоматично:


 


IP адрес на потребителя.


Интернет доставчик на потребителя.


Дата и час на достъп.


Достъпна страница от нашия уебсайт/име на достъпния файл.


Уебсайтове, от които системата на потребителя осъществява достъп до нашия уебсайт.


Уебсайтове, достъпни от системата на потребителя чрез нашия уебсайт.


Количество прехвърлени данни.


Съобщение дали достъпът/извличането е успешно.


Използван браузър и операционна система.


Използван идентификатор на сесия.


Използвано устройство.


Действия, свързани със сигурността (напр. въвеждане на неправилна парола, изтриване на потребителски акаунт и др.)


Свързани със сигурността манипулации на приложението


Регистрационните файлове съдържат IP адреси на извикващата система, които позволяват присвояване на потребител. Другите данни, които се регистрират, са ограничени до чисто техническа информация. Данните се съхраняват в регистрационните файлове на нашата система. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.


Тази информация се обработва за целите на архивирането. По този начин CBH преследва законни интереси по смисъла на член 6, буква e от Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) във връзка с раздел 3 от Федералния закон за защита на данните (BDSG), тъй като това е единственият начин да се гарантира наличността и целостта на портала. Няма категории получатели на данни, различни от служителите, които се грижат за портала на  CBH


При използване на уебсайта могат да се използват така наречените сесийни бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в локалния кеш на браузъра. Тези бисквитки се използват за подпомагане на използването на портала по време на съответната „сесия" и се изтриват след употреба. Освен това бисквитките се използват за статистическа оценка на посетителите на уебсайта и удобния за потребителя дизайн на платформата. Тези бисквитки позволяват браузър, за да бъде разпознат при следващи посещения на уебсайта. Животът на тези бисквитки е ограничен до 30 дни. Бисквитките не съхраняват никакви лични данни, дори IP адрес.


Четенето на съдържанието на платформата е възможно без ограничения с технически необходимите бисквитки. Трябва да сте се съгласили с използването на тези бисквитки.


CBH използва софтуера за уеб анализ за статистическа оценка на посетителите на уебсайта. Това означава, че поведението на посетителите в платформата се оценява анонимно. Анонимизирането се извършва чрез маскиране на последните два байта от IP адреса (примерен IP адрес: 192.168.xxx.xxx). Следователно не е възможно да се направят заключения относно самоличността на „потребителя“ и „участника“.


 


Имате възможност да се свържете с Федералния комисар за защита на данните и свободата на информацията, ако смятате, че обработката на вашите лични данни не е в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС.